Drents Museum › Noorderlinkdagen 2016

Drents Museum

Drents Museum

Het Drents Museum is op 28 november 1854 opgericht door Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe als Provinciaal Museum van Drentse Oudheden. In het begin paste het hele bezit van het museum in één enkele kast. Ruim 150 jaar later telt de collectie meer dan 90.000 voorwerpen, met als speerpunten Archeologie, Hedendaags Realisme en Kunst 1885 – 1935.  In 2010 betrok het een ultramodern depot, waarin de hele collectie is ondergebracht.
Het Drents Museum organiseert jaarlijks meerdere internationale tentoonstellingen passend bij deze drie speerpunten. Hierbij is de internationale Archeologie leidend. Het museum is uitgegroeid tot een toonaangevend museum dat bezoekers trekt uit alle delen van het land.

Tijdens de Noorderlinkdagen zullen de Statenzaal, de GS-zaal en de trouwzaal in het Drents Museum worden gebruikt voor diverse sprekers en workshops. 

Drents Museum
Brink 1
9401 HS Assen