De gezichten van de Noorderlinkdagen › Noorderlinkdagen 2016

De gezichten van de Noorderlinkdagen

Bij Noorderlink draait het om kennis delen en netwerken: voor, door en met de medewerkers van Noorderlink-organisaties.
Zij zijn daarom de gezichten voor de campagne van de Noorderlinkdagen 2016. 

Leer hen kennen. Wie zijn zij en waar werken zij?
En wat verwachten zij van het congres en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt?
Treed met hen in contact!
#wijzijncollegas  

Cees Bouwers - Coördinator P&O – Ondersteunende Onderdelen UMCG

"Mijn beste Noorderlinkdagen-ervaring? Dat was de lezing van oud hockey-bondscoach Marc Lammers over het doorontwikkelen van de talenten waar je toch al goed in bent. Daar denk ik nog vaak aan terug.

Verrassende verbindingen ...ik zou wel met Daniel Lohues verbonden willen worden, samen bezig zijn met muziek!
Qua grootste verandering binnen organisaties verwacht ik dat er steeds meer wordt ingezet op gezondheid door het aanbieden van intensieve (bewustwordings-)programma’s."


Elsbeth Sonnega - Senior communicatieadviseur Gemeente Assen

"Ik ga voor de eerste keer naar het congres. Ik heb er ontzettend veel zin in. 

Wat mij in het Noorden zo aanspreekt? Van huis uit ben ik een Noorderling. Ik heb jaren in de Randstad gewoond en nu voel ik me als of ik weer ‘thuis’ ben voor een relaxter leven."

Dirk Koppert - Projectverwerver Energie & Industrie Provincie Groningen
links op de foto

"De kracht van het Noorden bestaat voor mij uit de korte lijnen, het ‘wij’- gevoel en het regio-gevoel.

Verrassende verbindingen? Ik vind het meewerken aan deze campagne al een zeer verrassende verbinding! Verder verbind ik mij graag met een ieder die wil bouwen aan een nog mooier Noorden.

Voor de toekomst verwacht ik als de grootste verandering dat mensen op een project worden aangenomen en niet zozeer meer op een functie."

Marco Out - Burgemeester van Gemeente Assen

"Met wie ik mij zou willen verbinden? 

Poeh, eigenlijk met iedereen die me inspireert. Verbindingen anno 2016 gaan steeds minder over “één wat of wie” en steeds meer over een snelle opvolging van “wat’s en wie’s”.

Ik verwacht dat de grootste ontwikkeling binnen grote organisaties zal zijn, dat mensen zich steeds minder “voor het leven” aan een organisatie binden. Hoe geef je ruimte aan mensen die pas binnen zijn?  En hoe vind je een nieuwe wijze van borging van ervaring in je organisatie? Dat zijn voorbeelden van de vraagstukken voor de toekomst.

Ik ben erg trots dat de Noorderlinkdagen in Assen plaatsvindt en ik hoop dat alle bezoekers met een positief gevoel over deze sfeervolle en ambitieuze stad weer naar huis gaan."

 

Cesar Trijselaar - Coördinator Energy College

"De vorige editie van de Noorderlinkdagen was voor mij geweldig: met mijn collega's van het Noorderpoort college wonnen we de Noorderlink Award, geweldige ervaring!  

Voor deze editie heb ik de ambitie dat we, samen, alle aanwezige denkkracht goed benutten om tot disruptieve oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken.

Door mijn gezicht te lenen voor deze fotoshoot durf ik mezelf in de schijnwerper te zetten. Dat betekent ook dat ik uit mijn comfort zone moet. Ik zou alle deelnemers van de Noorderlinkdagen willen uitdagen om ook hun comfort zone te verlaten. Laat maar zien wat je kunt en wees niet vals bescheiden. Dat laatste kunnen we in het Noorden nog wel beter in worden."

Marion Stolp - Directeur HR RUG & Voorzitter Algemeen Bestuur Noorderlink

"Op dit soort bijeenkomsten hoop ik altijd veel (nieuwe) mensen te ontmoeten. Ik verbind me graag met hen.

Ik vind het geweldig te zien hoeveel potentieel er in het Noorden aanwezig is door de vele kennis-instellingen en de onderlinge verbindingen met o.a. de industrie.
Plus: het besef dat je elkaar nodig hebt, het ‘samen’-gevoel, vind ik ook getuigen van Noordkracht. "

Henk Eggens - Directeur Noorderlink 

"Het Noorden is voor mij de wereld in een notendop, maar zeker ook de wereld aan je voeten. Compact, overzichtelijk, verrassend, uitdagend, gevarieerd, tolerant en alles voorhanden. Als het Noorden niet zou bestaan, dan zou het ongeveer zo gemaakt moeten worden.

Ik denk dat de grote mate van diversiteit die manifest aan het worden is, zowel binnen als buiten organisaties, een samenleving die in organisaties tot uitdrukking komt, de grootste verandering zal worden. Er is veel talent, we verdragen elkaar, we zijn tolerant en er is voldoende technische know-how om er voor te zorgen dat wat al gaande is, de opstand van een creatieve klasse, ook in organisaties zichtbaar wordt. De uitdaging voor de grote organisaties zal zijn dat de snelheid waarmee ze adaptief zijn er voor kan zorgen dat ze tussen de koplopers mee kunnen. Ik verwacht ook dat organisaties steeds organischer zullen worden georganiseerd. Voor de tijd die nodig is. De uitdaging zit in het binden van je talent om door te gaan met ontwikkelen, de organisatie zal nooit af zijn, slechts een paar jaar houdbaar, en dat is niet erg. Dat betekent wel dat de mensen op wie we een beroep doen ook tot een bewustzijn komen dat eigen houdbaarheid in het teken staat van een leven lang leren en ontwikkelen. Organisaties zullen volgens mij zich ontwikkelen tot min of meer tijdelijke joint-ventures met verschillende actoren om de doelstellingen te halen."


Hennie Hoogeveen - Operatie-assistente Martini Ziekenhuis & Projectondersteuner Noorderlinkdagen 2016

"Ik zou me graag willen verbinden met mensen van organisaties waar ik in de toekomst iets voor zou kunnen betekenen.

Wat ik fijn vind aan het Noorden en specifiek aan mijn woonplaats Groningen is de rust en ruimte die het biedt zonder dat het saai is. Met name Groningen is een stad waar altijd wat te doen is. Fijn om te wonen en te werken!

Wat ik denk dat het meest binnen (grote) organisaties zal veranderen, is de invloed van technologische ontwikkelingen. Er wordt steeds meer werk overgenomen door computers, robots en dergelijke. Verder denk ik dat er steeds meer platte organisatiestructuren zullen voorkomen i.p.v. hiërarchische structuren. Een organisatiemodel zonder leidinggevenden en zonder functies, waar iedereen goed tot zijn recht komt."