Wouter Hart - Verdraaide organisaties: Terug naar de bedoeling › Noorderlinkdagen 2016

Wouter Hart - Verdraaide organisaties: Terug naar de bedoeling

Wouter Hart - Verdraaide organisaties: Terug naar de bedoeling

Wouter Hart is auteur van en spreker over de bestseller Verdraaide Organisaties. Hij neemt ons mee in hoe systemen en mensen zich tot elkaar verhouden en wat dat betekent voor het slim benutten van de kracht van allebei. Hij geeft inzicht in een aantal patronen waardoor de laatste jaren de onbelangrijke dingen zo belangrijk zijn gemaakt, dat de echt belangrijke dingen vaak juist weer onbelangrijk worden gevonden. Daarnaast geeft Wouter handvatten om startend vanuit de bedoeling de balans weer beter op orde te krijgen.

Spreker: Wouter Hart