Tom Kniesmeijer - Breng vandaag je toekomst in beweging! › Noorderlinkdagen 2016

Tom Kniesmeijer - Breng vandaag je toekomst in beweging!

Tom Kniesmeijer - Breng vandaag je toekomst in beweging!

Een spannende sessie over wat ons morgen te wachten staat. Gaan we sturen of gaan we verbinden? Over BouwGesprekken en zelforganiserende dwarsverbindingen. 
Tom Kniesmeijer neemt de zaal mee in de lijnen van de jongste TrendRede en vertelt relativerend en prikkelend over onze hedendaagse zoektocht naar de menselijke maat en het individuele betekenisverlangen. We zijn bewust onbekwaam - we weten dat het anders moet, maar nog niet precies hoe dan. We zoeken naar nieuwe leiders, andere invalshoeken. Weg met al die vaste protocollen! Wie goed naar de signalen luistert, hoort het nieuwe overal de samenleving binnensluipen. Het individu is de bouwsteen van de samenleving. Wat betekent dat? Blijft er nog wat over van de oude, gezamenlijke instituten en gedachten? Hoe leggen we nieuwe verbindingen, waar vinden we die? De toekomst ligt open, als we maar de juiste kennis aan elkaar weten te knopen. Er is een richting. Daarbinnen moet je jouw plek zien te vinden. De toekomst komt in golven, we creëren ze zelf.

Spreker: Tom Kniesmeijer