Jitske Kramer - Building Tribes: zonder magie geen verandering › Noorderlinkdagen 2016

Jitske Kramer - Building Tribes: zonder magie geen verandering

Jitske Kramer - Building Tribes: zonder magie geen verandering

Als geen ander weten cultureel antropologen wat er met een groep gebeurt als er sprake is van wezenlijke verandering. Lezing over magisch leiderschap, rituelen, de chaos van het ondertussen, lef, moedige gesprekken, power & love.

Reorganiseren? Op weg naar een nieuwe missie, andere kernwaarden, fusie, herontwerp, bezuinigingen, krimp, internationalisering, digitalisering, netwerkorganisatie? Verander moe? Cultuurverandering als stroperig en moeizaam proces? Niet als je de principes toepast die we als mensheid al eeuwen kennen. Vanuit de wetenschappelijke discipline van de culturele antropologie is veel kennis vergaard over hoe mensen dat doen, veranderen. Als je weet wat rites-de-passages zijn, dan weet je ook hoe je de onzekerheid bij change moet managen. Weet je wat liminaliteit is, dan snap je welk type leiderschap nodig is bij change. 

We spreken over cultuurverandering, maar niet vanuit het bekende jargon van organisatiekunde of de bekende managementliteratuur. We zullen het hebben over de ziel, de totem, de spirit van de organisatie. Over de magie van veranderen. Over het ondertussen. Structuur, cultuur, de roep om duidelijkheid, veranderend machtsevenwicht; na deze lezing weet je eindelijk wat je er mee aan moet. Een "harde" lezing vol praktijkvoorbeelden en praktische tools voor de eigen organisatie in verandering. Maar wel met de exotische toon van de Corporate Antropologie.

Spreker: Jitske Kramer