Hanzehogeschool - Het Nieuwe Gezonde Werken (genomineerd voor de Noorderlink Award) › Noorderlinkdagen 2016

Hanzehogeschool - Het Nieuwe Gezonde Werken (genomineerd voor de Noorderlink Award)

Hanzehogeschool - Het Nieuwe Gezonde Werken (genomineerd voor de Noorderlink Award)

De Hanzehogeschool Groningen is dit jaar één van de genomineerden voor de Noorderlink Award met het project over Het Nieuwe Gezonde Werken. HNGW is een verrassende verbinding tussen vitaliteit, empowerment, sensortechnologie, coaching en wetenschap. Hanzehogeschool, Quantified Self Insitute en Pim Mulier beogen het bevorderen van een gezonde leefstijl met behulp van zelfmeting.

Het Nieuwe Gezonde Werken bij de Hanzehogeschool Groningen
In deze workshop maak je kennis met het vergroten van (zelf)kennis en het trainen van gezond gedrag als vaardigheid. HNGW richt zich op het stimuleren van een actieve gezonde leefstijl bij ieder individu; tijdens werk en in privésituaties, door meer regie te voeren over de eigen gezondheid en inzetbaarheid.

Met behulp van zelfmeting (Quantified Self) wordt data verzameld over persoonlijke leef- en werkstijl. De feedback van ervaren coaches/trainers zorgt voor meer inzicht en een begin van blijvende gedragsverandering. 

In 2015 organiseerde de Hanzehogeschool Groningen samen met Pim Mulier voor medewerkers het pilotproject HNGW. De onderzoeksresultaten zijn veelbelovend: binnen drie maanden gezondheidswinst op individueel niveau en een verbeterd gezondheidsrisicoprofiel van de organisatie met dertig procent. Bij de Hanzehogeschool krijgt het project in 2016 en 2017 een vervolg en is het een basis van het P&O vitaliteitsbeleid.