Engbert Breuker - De ontdekking van het Noorden: SCAN FOR OPPORTUNITIES › Noorderlinkdagen 2016

Engbert Breuker - De ontdekking van het Noorden: SCAN FOR OPPORTUNITIES

Engbert Breuker - De ontdekking van het Noorden: SCAN FOR OPPORTUNITIES

Het transitieproces wordt gekenmerkt door een continue zoektocht naar nieuwe kansrijke mogelijkheden, deze ontwikkelen en weer opnieuw beginnen. Opnieuw met frisse ogen naar de wereld kijken en de kennis die we hebben opgedaan meenemen in het laten ontstaan en ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

De vragen die we in deze workshop met elkaar willen beantwoorden zijn de volgende:
• Hoe ga je om met de complexiteit van een transitie en hoe benut je het potentieel? 
• Voor welke onzekerheden/problemen staat het Noorden? 
• Wat is onze Noordkracht (wat is er al in het Noorden)? 
• Welke innovaties zijn er die we kunnen toepassen/ontwikkelen/waarin we kunnen investeren? 
• Welke mogelijkheden zijn hieruit te ontdekken in het Noorden? 
• Hoe gaan we over van idee tot uitvoering? 
• Wat kunnen we voor elkaar betekenen/met elkaar bereiken? 

In deze workshop ontdekken we met elkaar de mogelijkheden en kansen die er liggen in het Noorden. Door inzicht te krijgen in onze sterke en zwakke punten, door naar binnen en naar buiten te kijken. Uit deze inzichten willen we kansen afleiden en vertalen naar projecten. Om het concreet te maken en deelnemers actief, empowered en enthousiast naar huis te laten gaan doen we met elkaar ook een eerste aanzet tot invulling van het initiatief en het uitzetten van de nodige eerste acties; de eerste stap. We doen dit door middel van de SCAN – SCREEN – IMPLEMENT methode.

Spreker: Engbert Breuker