Mark Nijssen - Wendbaar organiseren: iedereen is je werknemer › Noorderlinkdagen 2016

Mark Nijssen - Wendbaar organiseren: iedereen is je werknemer

Mark Nijssen - Wendbaar organiseren: iedereen is je werknemer

Wat hebben ReCaptcha, Threadless.com en het Amerikaanse leger met elkaar gemeen? Ze snappen allemaal dat je geen werknemers hoeft te hebben om werk te laten uitvoeren.

Wendbare organisaties snappen dat wanneer je klanten als werknemer behandelt, je betere klanten én betere werknemers krijgt. Het gaat verder dan het hebben van een flexibele schil of het werken in tijdelijke projecten. Organisaties zijn geen verzameling mensen die eenzelfde doel nastreven, maar een verzameling werk dat gedaan moet worden. Ongeacht door wie. Organisaties die daarvoor met crowdsourcing aan de slag gaan kunnen écht wendbaar zijn.

Tijdens de sessie staan we stil bij voorbeelden van organisaties die de traditionele opvattingen over organiseren echt achter zich hebben gelaten. En we gaan aan de slag om hun lessen toe te passen op de eigen organisatie.

Spreker: Mark Nijssen