Ina Ahuis - Werken met de onderstroom › Noorderlinkdagen 2016

Ina Ahuis - Werken met de onderstroom

Ina Ahuis - Werken met de onderstroom

Werken met de onderstroom biedt de mogelijkheid tegenstellingen verrassend te verbinden en maakt hoogst haalbare oplossingen en best mogelijke besluiten zichtbaar.
Goed opgeleide en slimme medewerkers met verschillende achtergronden, in organisaties hebben wij een enorm potentieel tot onze beschikking om lastige vraagstukken op te lossen. In situaties waarin tegenstellingen, al of niet openlijk, aanwezig zijn, gaat dat echter niet vanzelf. Mensen neigen er dan vaak naar hun eigen waarheid aan de ander op te dringen. In groepen wordt er veelal voor gekozen het meerderheidsstandpunt aan te nemen en de afwijkende mening uit te sluiten. Wanneer mensen zich niet gehoord voelen of als niet gezegd kan worden, wat gezegd moet worden, ontstaat er een onderstroom die kan zorgen voor verlies van wijsheid en sabotage van besluiten. In deze workshop ervaart u hoe u kunt werken met de onderstroom en hoe dit leidt tot verrassende verbindingen in inhoud en relaties.

Sprekers: Ina Ahuis