Kees Klomp - Welkom in de betekeniseconomie! › Noorderlinkdagen 2016

Kees Klomp - Welkom in de betekeniseconomie!

Kees Klomp - Welkom in de betekeniseconomie!

In de Betekeniseconomie staat het vermogen om werkelijke verbinding te maken met andere mensen centraal. In deze workshop gaan we verschillende manieren verkennen om deze kunst/kunde te ontwikkelen.

De Betekeniseconomie draait om het vermogen van bedrijven om een belangrijk, beklijvend - betekenisvol - verschil te maken in het leven van mensen. De zakelijke waarde van bedrijven zal in de toekomst nadrukkelijk worden bepaald door de maatschappelijke waarde van bedrijven. Hoe meer bedrijven weten te betekenen; hoe betekenisvoller bedrijven weten te zijn, hoe waardevoller deze bedrijven zullen zijn. Die nieuwe waarde-creatie kan alleen maar plaatsvinden bij gratie van een sterk gevoel van verbondenheid met andere mensen en de mensheid. Om het leven van andere mensen positief te veranderen, moeten bedrijven leren verbinding te maken met mensen.

Sprekers: Kees Klomp