Noorderlink › Noorderlinkdagen 2016

Noorderlink

Noorderlink is een samenwerkingsverband van grote bedrijven en instanties in Noord-Nederland op het gebied van management- organisatieontwikkeling en HRM vraagstukken. De aangesloten profit en non-profit organisaties vertegenwoordigen gezamenlijk 70.000 medewerkers, wat 30% van de Noordelijke arbeidsmarkt omvat. De deelnemende organisaties voeren ieder hun eigen personeelsbeleid; beschikken over een volwaardige P&O-afdeling; hebben minimaal 1000 medewerkers in dienst en zijn gevestigd in Noord-Nederland. De diensten van Noorderlink zijn vooral gericht op de uitwisseling van kennis, expertise en best practices tussen de aangesloten organisaties. Ook wil Noorderlink de mobiliteit van het personeel van de aangesloten organisaties vergroten.

De website Noorderlink publiceert o.a. de vacatures van de aangesloten bedrijven en instanties. Daarnaast zet Noorderlink zich in om de aantrekkelijkheid van de Noordelijke arbeidsmarkt te stimuleren en Noord-Nederland als aantrekkelijke werk- en woonomgeving te profileren.